Tråd – med KompaniT

Klær er det ytre "skjoldet" mellom oss og verden. Gjenspeiler de vår personlighet eller gjemmer vi oss bak dem? Hva forteller samfunnet oss om hva vi skal ha på oss?  Kler vi oss for å passe inn i samfunnet, eller kler vi oss for å skille oss ut? Kan du kle deg til status og suksess? Gjennom dans utforsker KompaniT klærnes rolle i menneskers identitet. 

Tid og sted: Lørdag 10. februar kl. 18.00 og 19.30

Pris: 250,-

Varighet: ca. 40 min.

SPILLEPLAN: