Premiere 9. februar Kammersalen i Rana

Vinden av NT Ung

Rockestjerna Ida Maria lager musikken når NT Ung setter opp vinden. Stykket spilles under Vinterlys i februar og under Den unge scene (DUS) som teatret er arrangør for i april i år.

Les sak i Rana Blad om Vinden og Ida Marias bidrag til stykket 

Vinden har premiere under Vinterlys 2015 og inngår i Den norske scene (DUS) som arrangeres av teatret i april. DUS bestiller og utvikler sceniske tekster skrevet for ungdom, og som fremføres av ungdom. Det arrangeres festivaler i 12 deltakende regioner, og en nasjonal festival i Oslo for utvalgte grupper.

Vinden spilles da 11. og 12. april og konkurrerer med åtte andre stykker om å bli regionvinner og dermed bli med i finalen i Oslo i vår. Men først er det altså premiere under en av landets største teaterfestivaler.

Stykket handler om å vokse opp på et lite sted der beruselser ikke står i kø, så samt du ikke inntar den selv, kan være frustrerende og kjedelig.

I stykket Vinden møter vi ni ungdommer som lever i forskjellige miljøer som krasjer sammen ei uværsnatt. Denne natta gjør hver og en gjør valg som setter spor.

NT Ung setter opp viktig ungdomsteater med DUS- stykket Vinden av Lars Mæle.

Årets stykke Vinden er i samarbeid med instruktør valgt ut av ungdommene selv. Det tar opp viktige tema som ofte berører ungdom.

Vinden handler i stor grad om tilhørighet, både til venner og plassen en bor. Hvor viktig det er å føle tilhørighet og samhørighet med omgivelsene sine.

Andre tema som blir berørt i dette stykket er ung kjærlighet, religion, rus og selvmord. Mange store tema som de fleste, uavhengig av alder, vil kunne kjenne seg igjen i.

Ka eg gjør? Neiss. Kjøre no rundt i bilen. Plukke opp de som treng skyss. Nye for kvert år … Snart er det ingen igjen. Ingen som vil sitte på. Faen så vanskelig å få seg kjærest her …òg saka er den, at om du viklar deg inn i ei rolle på en liten plass, så heng ho fast ved deg til evig tid. Neei, sku ha kommet meg bort herfra. Men Eg kan ikke flytte. Alt eg har, er her… Bengle i Vinden

SPILLEPLAN:

  • 09.02.2015 12.30 Kammersalen Mo i Rana (premiere) Billetter
  • 10.02.2015 13.13 Kammersalen Mo i Rana Billetter