skjul beskrivelse

Webgallerist 2014/2015: Elias Holmen Sørensen

Nordland Teater gir deg en egen liten kunstutstilling på flere av toppene på nordlandteater.no Elias Holmen Sørensen er en skuespiller som også vil tegne. Han har utdannelse fra Statens teaterhøgskole, men er ikke formelt utdannet innenfor billedkunst. Hans far er tidligere teatersjef og skuespiller Reidar Sørensen fra Hemnes. Så Elias, bosatt i Oslo, har tilbrakt mange sommerferier i Nordland. Han har bidratt med fire bildeserier, hver på tre bilder.

Våre webgallerister skal ha tilknytning til teater eller dans, og helst også Nordland eller Nordland Teater. Hver utstilling webber i cirka ett år før en ny gallerist stiller ut. Kunstneren har, som en kunstner bør ha, frihet i valg av tema og uttrykk.

Nordland Teaters Historie

Vi er et turnéteater for hele fylket og skal  betjene 44 kommuner. Vi har rundt 300 forestillinger pr. år for 30.000-40.000 publikummere.

Nordland Teater ble opprettet i august 1979.  I august dette året hadde teatret sin første offentlige forestilling sammen med Jens Bolling, og samme måned startet prøvene på "Den knuste krukka" av Heinrich von Kleist. Premiere fant sted 11.januar 1980. I den første perioden var teatret formelt underlagt Riksteatret og et interimsstyre. Teatret var allmøtestyrt.

Nordland Teater ble opprettet som aksjeselskap 18.juni 1981, med Nordland fylkeskommune og Rana kommune som eiere.

 

 

Teatersjefer ved Nordland Teater

  • Allmøtestyrt, 1979 - 1986
  • Ledertroikaen Geir Næss, Stig Bang og Bodvar Moe, 1987
  • Wolfgang Kolneder, 1988 - 1990
  • Bjørn Skjefstad, 1991
  • Torbjørn Gabrielsen, 1992
  • Thom Bastholm, 1996 - 1996
  • Frode Rasmussen, 1997 - 2000
  • Thor Inge Gullvåg, 2000 - 2007
  • Reidar Sørensen, 2008 - 2012
  • Birgitte Strid, 2013 - d.d 

Våre lokaler

Teatret holder til i egne nybygde lokaler i Rådhusalleen. Bygget stod ferdig høsten 2005. Bygget ble ført opp av det lokale firmaet Mo Bygg og Anlegg. Arkitekt var Heggelund og Koxvold, hjemmehørende i Oslo. Arkitekten har også tegnet Edderkoppen Teater i Oslo.

Lokalene inneholder 2 scener, Hovedscenen og Black-boxen. I tillegg benyttes Teaterkafeen og Teaterbiblioteket til en rekke konserter og forestillinger. Videre inneholder bygget skuespillergarderober, gjestegarderober og sminkerom. Nyhuset er også tilholdssted for administrasjon og teknisk stab med lys- og lydverksted, systue, rekvisitten og nærlager.

Det totale areal er på brutto 2400 kvm.

I tillegg til dette har vi snekkerverksted, smie og fjernlager i leid industribygg på Langneset. Arealet er på 760 kvm.