Personvernerklæring

NORDLAND TEATERS PERSONVERNERKLÆRING 

Ved å kjøpe og bruke Nordland Teaters produkter og tjenester eller på annen måte være i kontakt med oss vil du både i kraft av avtale og gjennom samtykke kunne ha akseptert at vi kan behandle opplysninger om deg.


Denne personvernerklæringen handler om hvordan Nordland Teater i enkelte tilfeller mottar og bruker personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.


Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte markedssjef Trine Rimer på telefon 911 64 500 eller e-post trine(at)nordlandteater.no.


Nordland Teater ved daglig leder er behandlingsansvarlig for våre personopplysninger.

1.0

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samlier vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1.1

Sende ut billetter til forestillinger: Navn, e-postadresse, telefonnummer og/eller en kombinasjon av disse. Behandlingen skjer for at vi skal kunne oppfylle avtalen vi har med deg knyttet til valgte forestilling.

1.2

Sende ut informasjon om endringer, kanselleringer og tilsvarende for forestillinger du har billett til: Navn, e-postadresse, telefonnummer og/eller en kombinasjon av disse.


Behandlingen skjer for at vi skal kunne oppfylle avtalen vi har med deg knyttet til valgte forestillinger.

1.3

Sende ut markedsføring i form av nyhetsbrev og tilsvarende: Din e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale eller samtykke som du har avgitt.

1.4

Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

1.5

Rekruttering: CV, søknad, attester og referanser.


Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning.

1.6

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi også informasjonskapsler (cookies). Dette er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi bruker informasjonskapsler på nordlandteater.no blant annet for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider.


Vår billettjeneste samler også inn opplysninger om IP-adresse, nettleser og kredittkortopplysninger når du kjøper billetter. Vi har imidlertid ikke tilgang til slike opplysninger.

2.0

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.


Nordland Teater bruker imidlertid databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.


All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.


Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

2.1

Eventim


Totalleverandør av billetteringsløsning for Nordland Teater

2.2

Make AS, org.nr. 993 555 002


Leverandør av nyhetsbrevtjenester

2.3

Daesign AS, org.nr. 994 629 646


Leverandør av hjemmeside

2.4

Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS, org. nr. 851 987 142


Vår regnskapsfører

2.5

Spekter


Vår arbeidsgiverforening

3.0

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.


Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Vi gjør oppmerksom på at vi er underlagt offentlighetsloven, og at det i enkelte tilfeller kan være påkrevd å lagre enkelte kategorier personopplysninger for å oppfylle våre plikter etter denne loven.

4.0

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.


For å ta i bruk dine rettigheter må du henvende deg per e-post til vår kontaktperson. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.


Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.


Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post til vår kontaktperson.

5.0

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

6.0

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.